Academic Institutional Repositories for Studies, Research and Preservation of Scientific Heritage in Latvia

Authors

  • Daina Valeine Latvian College of Culture at Latvian Academy of Culture, Riga, Latvia

DOI:

https://doi.org/10.55630/dipp.2023.13.4

Keywords:

Open Science, Institutional Repositories, Scholarly Information, Digital Preservation, Higher Education Institutions

Abstract

Institutional repositories enable the storage and sharing of scholarly information and are an essential element of open science. The study assesses the current status of institutional repositories in Latvian higher education institutions and provides an overview of the development, design and management of repositories, resource provision and access.

References

Asadi, S., Abdullah, R., Yah, Y., & Nazir, S. (2019). Understanding institutional repository in higher learning institutions: a systematic literature review and directions for future research. EEE Access, , 35242.-35263. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2897729

Barrueco, J. M., & Termens, M. (2022). Digital preservation in institutional repositories: a systematic literature review. Digital Library Perspectives, 38(2) , 161- 174. https://doi.org/10.1108/DLP-02-2021-0011

Bite, K., Daugavietis, J., Kampars, J., Kreicbergs, J., Kučma, I., Ločmele, E., . . . Želve, M. (2020, June 4). "Pētījuma par atvērto zinātni un rīcībpolitikas ceļa kartes izstrādi" noslēguma ziņojums. https://www.izm.gov.lv/lv/media/4681/download

Central Statistical Bureau of Latvia. (2022). Higher education institutions and colleges by legal status. https://data.stat.gov.lv/pxweb/en/OSP_PUB/ START__IZG__%20IG__IGA/IGA060/

Confederation of Open Access Repositories. (2020, October 8). COAR Community Framework for Best Practices in Repositories. https://doi.org/10.5281/zenodo.4110828

Crow, R. (2002). The case for institutional r epositories: a SPARC position paper. Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition, , 1-37. https://ils.unc.edu/courses/2014_fall/inls690_109/Readings/Crow2002- CaseforInstitutionalRepositoriesSPARCPaper.pdf

González-Pérez, L. I., Ramírez-Montoya, M.-S., & García- Peñalvo, F. J. (2020). User Experience in Institutional Repositories: A Systematic Literature Review. In I. R. Association, Digital Libraries and Institutional Repositories: Breakthroughs in Research and Practice (pp. 70.- 86.). IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1- 7998-2463-3.ch026

Joo, S., Hofman, D., & Kim, Y. (2019). Investigation of challenges in academic institutional repositories. A survey of academic librarians. Library Hi Tech, 37 (3), 525-548. https://doi.org/10.1108/LHT-12-2017-0266

Lynch, C. A. (2003). Institutional repositories: Essential infrastructure for scholarship in the digital age. portal: Libraries and the Academy, (2) , 327-336. https://doi.org/10.1353/pla.2003.0039

LR Izgl ītības un zinātnes ministrija. (2021). Informatīvais ziņojums “Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021. - 2027. gadam”. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ah UKEwigvP78v47_AhUTRfEDHXl2D8UQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2 Ftapportals.mk.gov.lv%2Fattachments%2Flegal_acts%2Fdocument_versions%2Fd 54df548-d73d-4255-9557-8bbbe4b27850%2Fdownload&usg=AOvV

Ministry of education and science of Republic of Latvia. (2020, September 30). Higher Education. https://www.izm.gov.lv/en/higher-education

Ogenga, D. O. (2015). Adoption of institutional repositories in dissemination of scholarly information in universities in Kenya with reference to United States International University Africa. Nairobi: University of Nairobi. http://erepository.uonbi.ac.ke/bitstream/handle/11295/93088/Ogenga_Adoption%2 0of%20institutional%20repositories.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Rampāne, I. (2019). Latvijas Universitātes Raksti LU e resursu repozitorijā: pieejamība un izmantošana. In Acta Universitatis Latviensis - pie gadsimta sliekšņa (pp. 6.- 15.). Rīga: LU Akadēmiskais apgāds. http://doi.org/10.22364/aul.100.pgs.01

Rampāne, I. (2020). LU eresursu repozitorija izmantošana. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/52826

Ranka, S. (2013). Brīvpieejas informācijas (Open Access) resursu nozīme zinātnes attīstībā. Informācija un sabiedrība, , 160.-175. https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/2343

Rīgas Stradiņa universitāte. (2021). RSU institucionālā atvērtās piekļuves e -resursu repozitorija vadlīnijas. https://www.rsu.lv/sites/default/files/imce/Bibliot%C4%93ka/Dokumenti/rsuinstitucionala-repozitorija-vadlinijas.pdf

Rīgas Tehniskā universitāte. (2016). RTU Senāta 2016. gada 27.jūnija sēde (protokols Nr. 601). Par Rīgas Tehniskās universitātes Atvērtās piekļuves politikas apstip rināšanu. https://www.rtu.lv/writable/public_files/RTU_rtu_atvrts_piekuves_politika.pdf

Ukwoma, S. C., Osadebe, N. E., & Dim, C. L. (2019). Management of institutional repositories (IR) in higher education perspective. Library Management, 40 (8/9) , 543-557. https://doi.org/10.1108/LM-12-2018-0094

Downloads

Published

2023-09-01

How to Cite

Valeine, D. (2023). Academic Institutional Repositories for Studies, Research and Preservation of Scientific Heritage in Latvia. Digital Presentation and Preservation of Cultural and Scientific Heritage, 13, 45–60. https://doi.org/10.55630/dipp.2023.13.4